Eksterna matura – Informacija

U skladu sa Kalendarom aktivnosti, učenici završnih razreda osnovnih škola na području Kantona Sarajevo će polagati eksternu maturu za školsku 2022/2023. godinu, 14. juna (srijeda) i 15. juna (četvrtak) 2023. godine.

  • Termini održavanja ispita eksterne mature su:

• 14.6.2023. (srijeda) – 9:00h – 10:00h – Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost,

• 14.6.2023. (srijeda) – 12:00h – 13:00h – Engleski jezik,

15.6.2023. (četvrtak) – 9:00h – 10:00h – Matematika.

Sve informacije o eksternoj maturi za školsku 2022/2023. godinu su objavljene na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, sekcija Eksterna matura – https://mo.ks.gov.ba/eksternamatura.