O nama

OŠ „ŠIP“ je 20. oktobra upisana u registar osnovnih škola koje vodi Ministarstvo za odgoj i obrazovanje. 

Školsko zvono se oglasilo prvi put 01.11.2021. godine i nastava je započela za 90 učenika.

Djeca će imati priliku da se obrazuju u najsavremenijim učionicama i  kabinetima za egzaktne nauke. 

Osamnaest svijetlih učionica sa izlazom na terase kao vanjske učionice, kabineti za nauku i umjetnost, biblioteka sa čitaonicom i velika sportska sala, zamišljene su i izvedene idejom otvorenosti i pristupačnosti te predstavljaju idealno arhitektonsko rješenje. 

Škola ima sav sadržaj potreban za kvalitetan obrazovni proces. 

Za dobre uslove treba vam dobar prosvjetni radnik, motiviran učenik, siguran i topao ambijent. To će ova škola imati.