Adresa: Branilaca Šipa bb, 71000 Sarajevo
Email: ossip@ossip.edu.ba

Broj telefona: 033 408 555