Pravilnici, propisi i dokumenti škole

NAZIV PRILOG
Pravilnik o radu JU OŠ “ŠIP” Sarajevo Preuzmi
Odluka o usvajanju Plana integriteta Preuzmi
Plan integriteta Preuzmi
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije Preuzmi
Pravilnik o javnim nabavkama Preuzmi
Protokol o saradnji Preuzmi
Pravilnik o korištenju video nadzora Preuzmi
Pravilnik o radu školske biblioteke Preuzmi
Izvedbeni plan planinarenje Preuzmi
Izvedbeni plan skijanje Preuzmi
Etički kodeks Preuzmi
Prijedlog plan sigurnosti ličnih podataka Preuzmi
Prijedlog Pravilnika o kućnom redu Preuzmi
Prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara Preuzmi
Protokol o postupanju škole u situacijama nasilja Pogledaj
GPR Pogledaj
Izmjene pravilnika o stručnoj pomoći i tretmanu Pogledaj
Izmjene Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja Pogledaj
Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana Pogledaj
Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja Pogledaj
Pravilnik o vlastitim prihodima Pogledaj
Pravilnik o vlastitim prihodima Pogledaj