U skladu sa Školskim kalendarom za 2023/2024. godinu u petak, 1. septembra, počinje nova školska godina.

  • Učenici od III do IX razreda u školu dolaze u 9.00 sati;
  • Učenici II-1, II-2 i II-3 prvog dana škole dolaze u 14.00 sati.
  • Svečani prijem prvačića održat će se u 15 sati!