Obavijest

U skladu sa školskim kalendarom za 2022/2023. godinu kraj prvog polugodišta je 30.12.2022. godine.

Zimski raspust

📌 OBAVJEŠTENJE
U skladu sa školskim kalendarom za 2022/2023. godinu kraj prvog polugodišta je 30.12.2022. godine.
Zimski raspust traje od 01.01.2023. do 29.01.2023. godine.
Prvi dan nastave u drugom polugodištu je u ponedjeljak, 30.01.2023. godine.