Roditeljima učenika Osnovne škole; ŠIP

Djecu za prelazak u osnovnu školu ŠIP možete prijaviti mejlom na adresu ossip@ossip.edu.ba

U mejlu je potrebno uz ime i prezime djeteta navesti iz koje škole i u koji razred učenik prelazi.

Naš zadatak je da tražimo prevodnicu iz osnovne škole koju učenik pohađa. 

Po dobijanju ovog dokumenta obavezni smo školu iz koje učenik prelazi obavijestiti da je 

dijete upisano kod nas kao redovan učenik.

Škola iz koje učenik odlazi ispisat će dijete u roku od sedam dana od prijema obavijesti o upisu 

u našu školu.

Djecu za prelazak u osnovnu školu ŠIP možete prijaviti mejlom na adresu ossip@ossip.edu.ba

U mejlu je potrebno uz ime i prezime djeteta navesti iz koje škole i u koji razred učenik prelazi.

Naš zadatak je da tražimo prevodnicu iz osnovne škole koju učenik pohađa. 

Po dobijanju ovog dokumenta obavezni smo školu iz koje učenik prelazi obavijestiti da je 

dijete upisano kod nas kao redovan učenik.

Škola iz koje učenik odlazi ispisat će dijete u roku od sedam dana od prijema obavijesti o upisu 

u našu školu.